DOTACE A Projektové řízení

Vyřizujeme dotace a zajištujeme kompletní projektový management.

výběrová a zadávací řízení

Připravujeme výběrová řízení až po podpis smlouvy s dodavatelem.

strategické a koncepční plány

Tvoříme průzkumy mínění, analyzujeme data a vytváříme rozvojové plány.

Veřejné zakázky pro podnikatele

Přinášíme přehledy o aktuálních veřejných zakázkách.

Kontaktní formulář

Pro více informací nás kontaktujte prostřednictvím formuláře

0
Operačních programů
0
Dotačních titulů
0
Miliard korun

Dotace řízené odborníky

Máte vymyšlený skvělý projekt, ale potřebujete pomoct se spolufinancováním?

Najdeme Vám vhodný dotační program, zpracujeme žádost o dotaci a zajistíme komplexní projektový management. 

Nechte administrativu a termíny na nás.

Jak to funguje?

Nastudujeme Váš projekt

Osobně nebo online probereme Váš projekt, navrhneme dotační možnosti a domluvíme si další postup.

Projektově řídíme dotaci

Komunikujeme s úřady, hlídáme termíny, informujeme Vás o postupu a vedeme projekt k proplacení dotace.

Podáme žádost o dotaci

Podle podmínek poskytovatele dotace vytvoříme a podáme žádost o dotaci včetně potřebných příloh.

Monitorujeme udržitelnost

Podáváme pravidelné zprávy o realizaci, kontrolujeme dodržování podmínek dotace.


Administrace výběrových řízení

Realizujete projekt financovaný z dotace?

Náš tým certifikovaných specialistů naváže výběrové řízení na parametry žádosti o dotaci a vypořádá všechny podmínky a pravidla poskytovatele dotace.

Jste ve vedení obce nebo města a hospodaříte s veřejnými penězi?

Nemusíte studovat Zákon o zadávání veřejných zakázek a metodiky Ministerstva pro místní rozvoj. Poradíme Vám nejlepší způsob zadání veřejné zakázky a celé řízení za Vás provedeme až k úspěšné realizaci. 

Nechte starost s paragrafy na nás.

Plánujete zadat veřejnou zakázku na stavební práce v maximální hodnotě do 6 000 000 Kč nebo na služby a dodávky v hodnotě do 2 000 000 Kč bez DPH?

Náš tým specialistů Vám navrhne nejlepší způsob zadání veřejné zakázky, specifikuje technické zadání, připraví potřebnou dokumentaci a provede výběrové řízení k úspěšnému podpisu smlouvy s dodavatelem.

Zakázky malého rozsahu administrujeme vždy v souladu s metodikou Ministerstva pro místní rozvoj a případnou interní směrnicí obce.

Veřejné zakázky zadávané v režimu Zákona 134/2016 Sb. o zadávaní veřejných zakázek mají jasně stanovené pravidla, postupy a podmínky.

V INVICE si poradíme s podlimitním i nadlimitním řízením, nastavíme všechny Zákonem definované termíny a podmínky kvalifikace. Vytvoříme hodnotící kritéria podle Vašich představ a v souladu se zněním Zákona.

Potřebujete zadat veřejnou zakázku u dotačně podpořeného projektu? Nejste si jistí jaká pravidla pro výběr dodavatele se Vás v takovém případě týkají?

V INVICE v první řadě prostudujeme Váš projekt a podmínky poskytovatele dotace, poté Vám navrhneme možnosti a provedeme výběr dodavatele v souladu s požadavky všech stran.

Přesvěčte se o síle dat

Rozhodujte o městských investicích na základě znalosti dat. Rozhodujte na základě kvalitního strategického plánu.

Analyzujeme socio-ekonomická data, vytváříme a vyhodnocujeme průzkumy mínění obyvatel obce, modelujeme střednědobé a dlouhodobé rozvojové plány obce. Veřejné projednání je samozřejmostí.

Jak to funguje?

Začneme dobrou kávou

Na osobní schůzce probereme Vaši představu o aktuální situaci a rozvojových plánech obce. Představíme Vám metodiku a strukturu práce.

Zeptáme se veřejnosti

Dotazníkové šetření, osobní rozhovory, focus group. Zeptáme se veřejnosti na jejich potřeby a změříme spokojenost obyvatel.

Základem je poznat území

Posbíráme socio-ekonomická a historická data. Postavíme základní východiska vývoje.

Průběžné aktualizace

Plán rozvoje není statický, dokument pravidelně aktualizujeme, doplňujeme a vyhodnocujeme na základě aktuálních dat.

Vyberte si svůj plán!

Základ

30 000 v závislosti na počtu obyvatel
  • Základní socio-ekonomický model
  • Model rozvoje sportu
  • Průzkum veřejného mínění

Základ + sport

35 000 v závislosti na počtu obyvatel
  • Základní socio-ekonomický model
  • Model rozvoje sportu
  • Průzkum veřejného mínění
populární

Expert

50 000 v závislosti na počtu obyvatel
  • Základní socio-ekonomický model
  • Model rozvoje sportu
  • Průzkum veřejného mínění
Bc. Tomáš Harant

Bc. Tomáš Harant

jednatel společnosti
tomas.harant@invice.cz
+420 733 700 334

Mgr. Michal Hrib

Mgr. Michal Hrib

jednatel společnosti
michal.hrib@invice.cz
+420 721 440 102

© INVICE s.r.o. 2022