DOTACE A Projektové řízení

Vyřizujeme dotace a zajištujeme kompletní projektový management po celou dobu realizace.

výběrová a zadávací řízení

Připravujeme výběrová řízení od definování podmínek až po podpis smlouvy s dodavatelem.

strategické a koncepční plány

Tvoříme průzkumy mínění, analyzujeme data, vytváříme predikční modely a definujeme rozvojové cíle.

Dotace řízené odborníky

Máte vymyšlený skvělý projekt, ale potřebujete pomoct se spolufinancováním?

Najdeme Vám vhodný dotační program, vytvoříme studii proveditelnosti, zpracujeme žádost o dotaci a zajistíme komplexní projektový management po celou dobu udržitelnosti. Zkrátka vše provedeme za Vás.

Nechte administrativu a termíny na INVICE!

Jak to funguje?

Nastudujeme Váš projekt

Osobně nebo online probereme Váš projekt, navrhneme dotační možnosti a domluvíme si další postup.

Projektově řídíme dotaci

Komunikujeme s úřady, hlídáme termíny, informujeme Vás o postupu a vedeme projekt k proplacení dotace.

Podáme žádost o dotaci

Podle podmínek poskytovatele dotace vytvoříme a podáme žádost o dotaci včetně potřebných příloh.

Monitorujeme udržitelnost

Podáváme pravidelné zprávy o realizaci, kontrolujeme dodržování podmínek dotace.


Administrace výběrových řízení

Realizujete projekt financovaný z dotace?

Náš tým certifikovaných specialistů naváže výběrové řízení na parametry žádosti o dotaci a vypořádá všechny podmínky a pravidla poskytovatele dotace ve vztahu k výběru dodavatele.

Jste ve vedení obce nebo města a hospodaříte s veřejnými financemi?

Nemusíte studovat Zákon o zadávání veřejných zakázek, vyhlášky a metodiky Ministerstva pro místní rozvoj. Poradíme Vám nejlepší způsob zadání veřejné zakázky a celé řízení za Vás provedeme až k úspěšné realizaci. 

Nechte starost s paragrafy na INVICE!

Plánujete zadat veřejnou zakázku na stavební práce v maximální hodnotě do 6 000 000 Kč nebo na služby a dodávky v hodnotě do 2 000 000 Kč bez DPH?

Náš tým specialistů Vám navrhne nejlepší způsob zadání veřejné zakázky, pomůže se specifikací technického zadání, připraví potřebnou dokumentaci a provede výběrové řízení k úspěšnému podpisu smlouvy s dodavatelem.

Zakázky malého rozsahu administrujeme v souladu s metodikou Ministerstva pro místní rozvoj a případnou interní směrnicí obce.

Veřejné zakázky zadávané v režimu Zákona 134/2016 Sb. o zadávaní veřejných zakázek mají jasně stanovená pravidla, postupy a podmínky.

V INVICE si poradíme s podlimitním i nadlimitním řízením, nastavíme všechny Zákonem definované termíny a podmínky kvalifikace. Vytvoříme hodnotící kritéria podle Vašich představ a v souladu se zněním Zákona vybereme nejvhodnějšího dodavatele.

Potřebujete zadat veřejnou zakázku u dotačně podpořeného projektu? Nejste si jistí jaká pravidla pro výběr dodavatele se Vás v takovém případě týkají?

V INVICE v první řadě prostudujeme Váš projekt a podmínky poskytovatele dotace, poté Vám navrhneme možnosti a provedeme výběr dodavatele v souladu s požadavky všech dotčených stran.

Přesvěčte se o síle dat

Rozhodujte o městských investicích na základě znalosti dat. Rozhodujte na základě kvalitního strategického plánu.

Analyzujeme socio-ekonomická data, vytváříme predikční modely, vyhodnocujeme průzkumy mínění a modelujeme střednědobé a dlouhodobé rozvojové plány obce. Veřejné projednání je samozřejmostí.

Jak to funguje?

Začneme u kávy

Na osobní schůzce probereme Vaši představu o aktuální situaci a rozvojových plánech obce. Představíme Vám metodiku a strukturu práce.

Zeptáme se veřejnosti

Dotazníkové šetření, osobní rozhovory, focus group. Zeptáme se veřejnosti na jejich potřeby a změříme spokojenost obyvatel.

Základem je poznat území

Posbíráme socio-ekonomická a historická data. Postavíme základní východiska vývoje obce a regionu.

Průběžné aktualizace

Plán rozvoje není statický, dokument společně s pracovní skupinou aktualizujeme, doplňujeme a vyhodnocujeme na základě aktuálních dat.

Nejnovější reference

obec Skršín

Ústecký kraj, ORP Most

obec Lužice

Ústecký kraj, ORP Most

obec Domašín

Ústecký kraj, ORP Chomutov

obec Lahošť

Ústecký kraj, ORP Teplice

Vyberte si svůj plán!

Základ

55 000 v závislosti na počtu obyvatel.
 • Základní socio-ekonomický model
 • Analýza dokumentů
 • Focus group
 • Průzkum veřejného mínění
 • Analýza rizik
 • Analýza cílových skupin
 • Analýza stakeholderů

Standard

80 000 v závislosti na počtu obyvatel a zapojených institucí.
 • Základní socio-ekonomický model
 • Analýza dokumentů
 • Focus group
 • Průzkum veřejného mínění
 • Analýza rizik
 • Analýza cílových skupin
 • Analýza stakeholderů
populární

Expert

Individuál v závislosti na počtu obyvatel, zapojených institucí a hloubce průzkumu.
 • Základní socio-ekonomický model
 • Analýza dokumentů
 • Focus group
 • Průzkum veřejného mínění
 • Analýza rizik
 • Analýza cílových skupin
 • Analýza stakeholderů
Bc. Tomáš Harant

Bc. Tomáš Harant

jednatel společnosti
tomas.harant@invice.cz
+420 733 700 334

Mgr. Michal Hrib

Mgr. Michal Hrib

jednatel společnosti
michal.hrib@invice.cz
+420 721 440 102

© INVICE s.r.o. 2023